Monitor vernieuwing vmbo - meting 2017-2018

Met ingang van schooljaar 2016/2017 zijn de beroepsgerichte programma’s van het vmbo vernieuwd. Deze vernieuwing is vanaf 2011 voorbereid en pilotscholen hebben met de nieuwe programma’s geëxperimenteerd. Vanaf schooljaar 2017/18 dienen alle leerlingen in leerjaar drie onderwijs te volgen in een van de tien profielen. Om te onderzoeken hoe de vernieuwing verloopt en welke resultaten bereikt worden, loopt er van 2016 tot en met 2022 een monitor- en evaluatieonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit 5 delen. Deze rapportage doet verslag van deelonderzoek 3: de monitor. Hieronder worden de uitkomsten samengevat.