Kringlooplandbouw in de praktijk – Analyse en aanbevelingen voor beleid

Rapport over welke verschillende vormen van kringlooplandbouw in Nederland in de praktijk voorkomen en wat belemmeringen en succesfactoren zijn voor de kringlooplandbouw om zich verder te ontwikkelen.

Kringlooplandbouw staat voor een integrale aanpak van bedrijfsvoering en duurzaamheid zodat tegelijkertijd het bedrijfsrendement, de impact op het klimaat, de biodiversiteit én het landschap er beter van worden. Wil je kringlooplandbouw realiseren, dan vraagt dat meer dan aanscherping van regels en hier en daar wat bijschaven. Het vraagt ook niet alleen actie van de agrarische sector, want de beoogde omslag is alleen mogelijk door andere condities te creëren en daar zijn alle betrokken partijen voor nodig.