Wat eten we morgen? Lekker innovatief … groente en fruit

Dit rapport verkent hoe de consumptie van groente en fruit bevorderd kan worden.

  • In deze verkenning in het kader van de alliantie met SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw) staat de vraag centraal hoe de consumptie van groente en fruit bevorder kan worden. De gemiddelde Nederlander eet dagelijks 133 gram groente en 113 gram fruit. Dit is aanzienlijk minder dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid; ongezonde voeding veroorzaakt in Nederland 12.900 voortijdige overlijdens per jaar.
  • Deze verkenning is uitgevoerd mede in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en beoogt te inspireren, het denkraam te vergroten en biedt concrete aanknopingspunten voor beleid. Het is geen formeel beleidsdocument, maar een verkenning naar de mogelijkheden.
  • De verkenning pleit voor nieuwe normen voor gezonde voedselomgevingen en voor een Innovatielab gezonde en lekkere voeding.