Effecten van het initiatiefwetsvoorstel ‘Regulering mengformules’

Rapport over de effecten van een initiatiefwetsvoorstel om mengformules te reguleren. En over de gevolgen voor de volksgezondheid, economie, openbare orde en verkeersveiligheid. In een mengformule worden winkelformules gecombineerd. Bijvoorbeeld de verkoop van alcohol bij een tankstation (detailhandel met een horeca- of een slijterijfunctie).