Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

Afschrift van de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer over veranderingen in het ondernemingsrecht.

De brief bevat de volgende onderwerpen:

  • reactie op het evaluatieonderzoek naar de doelbereiking en effectiviteit van de Wet aanpassing enquĂȘterecht in de praktijk;
  • modernisering van het NV-recht;
  • modernisering van het recht voor vennootschappen;
  • onderzoek naar standpuntrecht van de ondernemingsraad over het bezoldigingsbeleid bij besloten vennootschappen en stichtingen.