Expertisecentra langdurige zorg (Wlz)

Onderzoek naar kleine groepen cliƫnten met een complexe zorgvraag die zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Doel van het onderzoek is te komen tot een advies hoe de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor deze groepen geborgd kan worden.