Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action Netherlands Review Report

De Nederlandse rapportage met betrekking tot de implementatie van het Beijing Platform for Action (BPfA +25) over de geboekte voortgang inzake vrouwenwmancipatie in Nederland.