Onderzoek ontwikkeling trendmatig prognosemodel instroom internationaal onderwijs

De Taskforce Internationaal Onderwijs heeft de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) geadviseerd een prognosemodel instroom internationaal onderwijs te ontwikkelen. EZK heeft Decisio en Rebel gevraagd dit model te bouwen. De onderzoekers hebben een trendmatig prognosemodel ontwikkeld, waarmee per regio de instroom in het internationaal onderwijs kan worden voorspeld.

Het model wordt op 25 juli 2019 gepresenteerd en overgedragen aan het bestuurders en schoolleiders van internationale onderwijsinstellingen in Nederland, opdat het model in de praktijk van alle dag kan worden gebruikt. Dat alles in de hoop en de verwachting dat het een zinvolle bijdrage mag zijn bij de bepaling van het aantal toekomstige leerlingplaatsen op internationale scholen in Nederland.

In de Voortgangsbrief actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs, die de ministers van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en EZK op 18 januari 2019 aan de Tweede Kamer hebben gestuurd, wordt gemeld dat het prognosemodel in het begin van 2019 beschikbaar zou zijn.