Rapportage 2018 - Internationale Mensenrechtenprocedures

Deze rapportage bevat samenvattingen van uitspraken en beslissingen van internationale mensenrechtenorganen in Nederlandse zaken, een overzicht van de stand van zaken betreffende de tenuitvoerlegging door Nederland van uitspraken en cijfermateriaal.