Socrates 2019 - Scenarioverkenningen van de woningmarkt in 2030

Socrates is een woningmarktsimulatiemodel. Via dit woningmarktmodel worden vraag en aanbod in het heden in beeld gebracht en wordt de toekomst aan de hand van diverse scenario's verkend. Het model biedt zo inzicht in de gewenste toekomstige ontwikkeling van de woningvoorraad op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Dit rapport schetst de ontwikkeling van de woningmarkt voor de periode 2018-2030. Het beschrijft daarbij de uitkomsten van diverse scenario's.