Discussiepaper College voor de Rechten van de Mens

Discussiepaper over wijziging van de non-discriminatiegrond seksuele gerichtheid in de Awgb; gezichtspunten uit het internationale gelijke behandelingsrecht en vanuit de oordelenpraktijk van het College voor de Rechten van de Mens.