Onderzoeksrapport bureau Duwtje - Het juiste duwtje voor een beter passend taalniveau

Zowel in het huidige inburgeringsstelsel als in het toekomstige stelsel vindt het ministerie van SZW het belangrijk om mensen te stimuleren een zo hoog mogelijk taalniveau te bereiken. Daarom heeft bureau Duwtje in opdracht van het ministerie SZW een onderzoek uitgevoerd naar het stimuleren van inburgeringsplichtigen om examen te doen op B1- of B2-niveau