Risicorapportage Financiële markten 2019

De rapportage bespreekt de belangrijkste risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel en vanuit het financiële stelsel voor de reële
economie. Daarbij richt het zich onder meer op financiële onderwerpen die in 2019 van belang zijn.