Achtergronddocument bij PlanMER NOVI - Beschouwing alternatieve beleidsopties

Met de milieueffectrapportage is op verschillende momenten in het proces van opstellen van de NOVI toegevoegde waarde geleverd vanuit de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.