Voortgangsrapportage 2019 Onbeperkt meedoen!

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als coördinerend departement in samenwerking met alle deelnemende partijen een eerste voortgangsrapportage opgesteld. De rapportage is niet uitputtend, maar bevat een greep uit initiatieven, projecten en maatregelen uit de periode 2018-2019. Ook bevat de rapportage een doorkijk naar de komende jaren.