Tweede voortgangsrapportage actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen binnen het programma Zorg voor de Jeugd. Doel van het programma is de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp krijgen.