Voorstel regio aan Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Afschrift van de brief van Gedeputeetd1 Staten van Fryslan aan minister Van Nieuwenhuizen. De brief bevat een financieel voorstel voor de sluis bij Kornwerderzand.