MKBA brede sluis Kornwerderzand

Het rapport bevat een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van kansen voor scheepsbouw en short sea shipping  via verbreding van de Kornwerderzandsluis en via kunstwerkaanpassingen op de Amsterdam Route via het Noordzeekanaal.