Afschrift brief onderzoeksrapport Crisislab veiligheid emplacement Kijfhoek

Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Van Veldhoven. De brief bevat een reactie op het onderzoek naar de veiligheid van het emplacement Kijfhoek naar aanleiding van 2 incidenten.