Onderzoek REVA

Onderzoek van ICTU in opdracht van het ministerie van BZK naar REVA (Registratie Eerste Verblijfadres). Het onderzoek had tot doel om inzicht te geven in nut, noodzaak en impact van REVA. De pilot REVA is in 2014 van start gegaan. De aanleiding was de behoefte van de overheid om meer zicht te krijgen op EU-arbeidsmigranten in Nederland en waar zij in Nederland verblijven en werken. Het betreft een pilot waarbij (in een aparte registratie naast de Basisregistratie Personen) het eerste verblijfsadres van tijdelijk in Nederland verblijvende arbeidsmigranten werd geregistreerd.