Evaluatie van de verkiezingen van provinciale staten, waterschapsbesturen, eilandsraden, kiescolleges en Europees Parlement

Evaluatie van het verloop van de verkiezingen van provinciale staten, waterschapsbesturen, eilandsraden en kiescolleges op 20 maart 2019. Ook is de verkiezing voor het Europees Parlement op 23 mei 2019 voor zover mogelijk geƫvalueerd.