Monitoringrapportage 2018 convenant Gebouwde Omgeving

Op 23 mei 2017 hebben zes partijen een convenant ondertekend met betrekking tot energiebesparing in de gebouwde omgeving. Hiermee geven zij concreet invulling aan hun deel van de besparingsdoelstelling uit het Energieakkoord.