Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd

Tussenevaluatie van de Nota gezonde groei, duurzame oogst. De Nota gezonde groei, duurzame oogst beschrijft het beleid op het gebied van gewasbescherming voor de periode 2013-2023.