Overzicht aanpassingen aan Raadsdocument

Het betreft de gecorrigeerde versie van de Verordening van de Raad van de Europese Unie. De verordening gaat over de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, de ouderlijke verantwoordelijkheid en internationale kinderontvoering (herschikking)
.