Beleidsplan voor het terugdringen van het gebruik van amalgaam in de tandheelkunde


Gezamenlijk beleidsplan van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het terugdringen van amalgaam in de tandheelkunde.