Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Milieueffectrapportage Luitenant-generaal Bestkazerne / Militaire luchthaven De Peel

Defensie bereidt een zogenoemd luchthavenbesluit voor om vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen. Voor dit Luchthavenbesluit moet Defensie ook de effecten voor het milieu in kaart brengen. Dat gebeurt in een milieueffectrapport. Deze Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau biedt de basis voor dit milieueffectrapport. En voor eventuele vergunningen die Defensie moet aanvragen volgens de Wet natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het is een concept. Dat betekent dat u uw mening kunt geven over de inhoud.

Hoe kunt u uw mening geven?

U kunt tot en met woensdag 21 augustus 2019 uw mening geven over de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit kunt u doen door een zogenoemde zienswijze in te dienen. Deze zienswijze kunt u e-mailen naar:  hdb.secretariele.ondersteuning@mindef.nl.

Of u stuurt uw zienswijze per post naar:

Ministerie van Defensie
Directie Integraal Beleid
t.a.v. Zienswijze De Peel
Postbus 20701
2500 ES Den Haag