Vertrouwen in de AIVD Monitor onder het Nederlands publiek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onderzoek uitgevoerd naar het vertrouwen in de AIVD onder het Nederlands publiek. Dit onderzoek gaat over een kwantitatief toetsend onderzoek waarin achterhaald is hoe groot de huidige mate van vertrouwen in compliance is en welke factoren hierop van invloed zijn.