Het experiment promotieonderwijs: een tussenevaluatie

Dit rapport gaat over het beleidsexperiment om een beperkt aantal kandidaten (promotiestudenten) op Nederlandse universiteiten, in het kader van de invulling van de derde cyclus van de academische opleiding te laten promoveren met een beurs uit het universitaire profileringsfonds.