Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

Dit rapport doet verslag van de eerste meting van de evaluatie en monitoring van de wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo die op 1 augustus 2017 in werking is getreden.