Infoblad Verbouw, transformatie en NEN 1010

Elektriciteitsvoorzieningen in gebouwen moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012. In de bouw- en installatiepraktijk leven vragen over welk eisenniveau uit het Bouwbesluit geldt voor de elektriciteitsvoorzieningen bij verbouw of transformatie van gebouwen. Dit infoblad gaat over de eisen die gelden bij het verbouwen van elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Hierbij is onder andere de NEN 1010 van belang.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de veiligheidsrisico’s die er kunnen zijn wanneer wordt gekozen voor een kwaliteitsniveau voor elektrische installaties dat is gebaseerd op de ondergrens van het Bouwbesluit 2012. Ook wordt daarbij aangegeven welke verantwoordelijkheden een gebouweigenaar hierin heeft. Het infoblad helpt professionele partijen in de bouw- en installatiesector, evenals eigenaars en verhuurders van gebouwen, op weg om het vereiste en gewenste eisenniveau voor de elektrische installaties bij verbouw en transformatie te bepalen.