Rapport `Monitor Digitale Overheid 2019`

In deze monitor Digitale Overheid 2019 wordt per voorziening de aansluiting en het gebruik van de voorzieningen weergegeven. Voor deze monitor is de peildatum 31 december 2018 gehanteerd.