Aanbestedingsrechtspraak in Nederland

Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in procedures over aanbestedingen door de uitvoering van een kwantitatieve analyse. Met deze analyse is een vergelijking met eerdere onderzoeken uit 2009 en 2014 mogelijk.