Beleidskader digitale basisinfrastructuur

In het beleidskader zijn de uitgangspunten opgenomen om het beleid voor de digitale basisinfrastructuur te ontwikkelen en de generieke functies van deze basisinfrastructuur vorm te geven.