Prikken voor elkaar; onderzoek door Commissie kinderopvang en vaccinatie

Oplossingsrichtingen die tegemoet komen aan de zorgen van ouders over de veiligheid van hun kinderen op de kinderopvang gezien de gedaalde vaccinatiegraad.