Evaluatie COA

Het evaluatierapport bevat een oordeel en advies over de doeltreffendheid, doelmatigheid, sturing en toezicht bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).