De eerste visitatieronde. Visitatiecommissie NFI

Rapport van de visitatiecommissie NFI over de voortgang an het meerjarig verbetertraject van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in 2019.