Toelichting op de Monitor Digitale Overheid 2019

De monitor geeft inzicht in de voortgang en implementatie van de voorzieningen en bouwstenen die gezamenlijk de digitale basis van de overheidsdienstverlening vormen op peildatum 31 december 2018.