Reactie docenten Universiteit Leiden op wijziging Awb in verband met Omgevingswet

Reactie van 2 docenten staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden op het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht.