Reactie G4-gemeenten op wijziging Awb in verband met Omgevingswet

Reactie van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (de G4) op het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht.