Reactie NVvR op wijziging Awb in verband met Omgevingswet

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) op het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht.