Reactie ProRail op wijziging Awb in verband met Omgevingswet

Reactie van ProRail op het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht.