Advies Raad van State wijziging Awb in verband met Omgevingswet

Advies van de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht.