Toedeling kosten Medisch-Specialistische Zorg 2017 t.b.v. Overall Toets 2020

Voor de Overall Toets 2020 moeten de kostengegevens Medisch-Specialistische Zorg (MSZ) over 2017 representatief gemaakt worden voor het jaar 2020. Vervolgens worden de kosten toegedeeld aan de deelbedragen die in de risicoverevening worden onderscheiden.