Uitwerking Veiligheidsagenda 2019 2022. Vastgesteld in het LOVP van 3 december 2018

De Veiligheidsagenda bevat de beleidsdoelstellingen die de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) voor 4 jaar (2019-2022) heeft vastgesteld.