Roadmap: de Wet zorg en dwang van nu naar 2021

Deze roadmap heeft als doel het veld ondersteuning te bieden bij de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek.