Persoonsvolgend werken met iPVB

Eén van de methodieken die gebruikt kunnen worden bij het werken met een persoonsvolgend budget is het iPVB, het Individueel Persoons Volgend Budget. Deze methodiek brengt zowel ‘het zachte’ (vraag gestuurde zorg) als ‘het harde’ (tijd en kostprijs) in kaart.