Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018

In 2018 waren 396 Brzo-bedrijven actief in Nederland. Er zijn 502 inspecties uitgevoerd bij 380 Brzo-bedrijven. Het totale aantal geconstateerde overtredingen is gestegen van 665 naar 755. De toename is te verklaren uit het in 2018 toegenomen aantal Brzo-inrichtingen, vooral in Limburg, waar het veiligheid beheerssysteem vaker nog niet op orde is en een regionaal inspectieproject in Zuid Holland/ Zeeland.