Meer ruimte voor het mkb (MKB-actieplan Voortgangsrapportage 2019)

Dit is de eerste voortgangsrapportage van het MKB-actieplan. Uit al de acties en maatregelen blijkt hoeveel er gedaan wordt voor de verbetering van het ondernemersklimaat in Nederland.