Visuele samenvatting uitvoeringsplan Programma Rechtsbijstand

Deze infographic vat op hoofdlijnen de doelen, organisatie en aanpak van het programma voor herziening van de rechtsbijstand samen.