Toelichting doorrekeningen contourenbrief Modernisering stelsel 9 november 2018

De brief van 9 november 2018 beschrijft welke maatregelen het kabinet neemt om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand binnen de bestaande budgettaire kaders te herzien. Dit document geeft een toelichting op de doorrekeningen uit die brief.